Tysdag 28. mai kl 18
Rusletur Jønneberg. Orientering om husmannsplassar under Jønneberg v/Finn Rønning og Bjørn Tveiten. Ta med mat/kaffi. Me møtast ved kommunehuset kl 18 for felles kjøring til Jønneberg. Samarbeid med Bø turlag.

 D

Torsdag 30. mai, Kr.himmelfartsdag. Pilegrimsvandring frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje. Vandringa går om Evju bygdetun, Hørte Dampfarveri, Bø Museum og Prestegarden. Bø Museum har open kafe frå kl 12-16, sal av suppe og drikke.
Bø-kalenderen

Det er 30 års jubileum for Bø-kalenderen. Denne og tidlegare utgåver kan ein få kjøpt nå.