Kalender


feb
27
tor
Heddal stavkyrkje – og andre stavkyrkjer @ Bø Museum, Oterholtvegen 148
feb 27@19:00-21:00

Halvor Sem tek turen frå Heddal til Bø denne kvelden og vil snakka om stavkyrkjer, som unikt tema generelt, og om Heddal Stavkyrkje spesielt. Han har hatt interesse for stavkyrkjer generelt  og Heddal Stavkyrkje spesielt i mange år. Halvor har besøkt samtlege norske stavkyrkjer (28 stk) – også den norske Vang Stavkyrkje –  som står nå ståri Schlesien i Polen!!! Halvor kjenner Heddal stavkyrkje «ut og inn», han har vore opplæringsansvarleg for turistguidane i Heddal Stavkyrkje i mange år og har representert Heddal Stavkyrkje i Heddal Stavkyrkjeeigarforum i mange år. Kaffi og kaker. Inngangspengar kr 120.