Styret for Bø Museum

Styret etter årsmøtet 14. mars 2019:

Leiar Kristin Kleppen, tlf 97654936, e-post: kkri@sthf.no

Asbjørn Storesund, e-post: asbjorn.storesund@gmail.com

Einar Fagerås, e-post: einar.fageras@gmail.com

Jørn Berget, e-post: jorn.be@online.no

Kari Lønnestad, e-post: loennest@online.no

Olav Lahus, repr for Bø kommune